Print this page

Promovisanje kontakta između albanske i srpske omladine, pronalazeći praktična područja saradnje i komunikacije

usaid project banner 06

Da bismo razgovarali o temi: Promovisanje kontakta između albanske i srpske omladine, pronalazeći praktična područja saradnje i komunikacije.

 

nasi sagovornici su: Emir Hasani, programski direktor i predavač u  Rok školi.

 

Marko Čemerikić i Emin Dolaku, mladi muzičari, članovi mitrovičke Rok škole.

 

Kontakt Plus radio se opredelio da u prvom programu, koji promoviše kontakte između mladih Srba i Albanaca, predstavi priču o mitrovičkoj Rok školi.

 

Ova škola postoji od 2008. godine, i jedan je od retkih multietničkih projekata, koji je opstao do danas.

 

Ono što je još značajnije je da ova škola radi veoma uspešno, ima kontinuitet i do sada je okupila preko 1.000 mladih iz severnog i južnog dela grada, a iznedrila je dvadesetak autorskih mešovitih bendova, od kojih je pet aktivno.

 

Jezgro Rok škole čini 10 ljudi - četvoro iz severnog i šestoro iz južnog dela grada.

 

Novinari Kontakt Plus radija, razgovarali su sa Emirom Hasanijem, programskim direktorom i predavačem u  Rok školi, Eminom Dolaku i Markom Čemerikićem, mladim muzičarima, članovima ove škole.

 

Emir Hasani je govorio o funkcionisanju škole, načinom na koji rade, na čemu se insistiraa prilikom muzičkog obrazovanja, koji su kriterijumi prilikom upisa, ko može da upiše…

 

Emin Dolaku i Marko Čemerikić, govorili su o muzičkom znanju i usavršavanju,  koje stiču kroz programe škole.

 

Izneli su svoja iskustva, kroz druženju, probe i zajedničkwe nastupe.

 

Istakli su kao jako značajnio, što se kroz kreativan rad i muzičke nastupe, sreću i upoznaju sa mladim ljudima iz različitih sredina i različitih nacionalnosti, a koje povezuje muzika.

 

Poruka programa je da umetnost i muzika, ruše predrasude i ograničenja.

 

Za ove i druge važne pratite realizovanu emisiju.

 

Kontakt Plus radio – Druga emisija - Promovisanje kontakta između albanske i srpske omladine, pronalazeći praktična područja saradnje i komunikacije.